The Latest

Wanneer u een verzekeringscontract afsluit, gaat de overeenkomst in op de datum die vermeld wordt in de Bijzondere Voorwaarden van uw verzekeringsinstelling. Uiteraard mits u de eerste premie van de woningverzekering reeds hebt betaald.

Het contract loopt gedurende één jaar. Het wordt op de jaarlijkse vervaldag stilzwijgend verlengd voor opnieuw een jaar, behalve als een van de partijen het contract minstens drie maanden voor de vervaldag van de lopende verzekeringsperiode heeft opgezegd.

Als u in de loop van de verzekeringsperiode uw contract wilt aanvullen met een bijkomende waarborg, geldt deze bijkomende dekking tot en met de jaarlijkse vervaldag van de eerder onderschreven woningverzekering. Op die manier hebben alle waarborgen dezelfde vervaldatum.

Verkoopt u uw huis, dan stopt de dekking van uw woning drie maanden nadat de authentieke akte van eigendomsoverdracht verlijdt. Wat de inhoud van uw huis betreft, stopt het contract van rechtswege zodra u die van de hand doet.

Bij overlijden van de verzekerde wordt het contract overgedragen aan de erfgenamen of rechthebbenden. Zij kunnen wel de overeenkomst opzeggen binnen 3 maanden en 40 dagen na het overlijden van de verzekeringnemer.

Als uw verzekeringsmaatschappij besluit de voorwaarden of het tarief van de verzekering te wijzigen, dan kan zij dit doen op de volgende jaarlijkse vervaldag. U moet dan wel op de hoogte worden gebracht van de veranderingen. Op die manier hebt u immers ook de gelegenheid om de overeenkomst tijdig op te zeggen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>