The Latest

De jaarlijkse premie kan in bepaalde gevallen hoger uitvallen. Verschillende factoren doen de jaarpremie van uw woningverzekering doorgaans oplopen.

  • woningen met een verhoogd brandrisico (een rieten dak of buitenmuren met meer dan 20% brandbaar materiaal);
  • het type woning (villa, rijwoning, appartement) en ook steeds meer, waar de woning gelegen is (al dan niet in risicogebieden);
  • woningen gebruikt voor handelsactiviteiten;
  • woningen die gedurende langere tijd onbewoond zijn (60 tot 90 opeenvolgende dagen);
  • oudere en minder goed onderhouden woningen met een slijtagepercentage van meer dan 30% of zelfs met toepassing van de evenredigheidsregel;

Daarnaast zijn er ook bijkomende waarborgen waarvoor u extra moet betalen. Hoewel deze dekkingen als ‘optioneel’ beschouwd worden, is het maar de vraag hoe ‘optioneel’ ze werkelijk zijn. De meeste mensen vinden het toch verstandig om zich ook tegen deze situaties te verzekeren want zoals eerder gezegd, kleine feiten kunnen grote gevolgen hebben.

Bij sommige verzekeraars is de verzekering ‘Diefstal’ geïntegreerd in de basismodule woningverzekering. Doorgaans zult u echter voor deze dekking extra moeten betalen. Dat geldt eveneens voor de verzekeringen Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Privé (familiale verzekering) en Rechtsbijstand. Voor deze verzekeringen geldt bovendien vaak een maximum uit te keren bedrag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>