The Latest

Formaliteiten van het opzeggen en overstappen van woningverzekering

Zowel uzelf als de verzekeringsinstelling kunnen de overeenkomst van uw woningverzekering minstens 3 maanden voor de vervaldag opzeggen; dat moet echter wel gebeuren volgens bepaalde formaliteiten qua vorm en tijdstip van opzeggen. 

De opzegging moet worden ‘betekend’. Dit wil zeggen dat u of een aangetekende brief stuurt, of een deurwaarder met een exploot stuurt, of een brief aan de geadresseerde laat afgeven tegen een ontvangstbewijs.

Als verzekeringnemer kunt u minimum 3 maanden voor de vervaldag uw opzegging betekenen. Veiligheidshalve neemt u best 4 maanden, op die manier loopt u niet het risico dat uw brief te laat aankomt.

U kunt het contract ook beëindigen wanneer uw verzekeraar zijn algemene voorwaarden en/of de tarieven wijzigt. In dat geval kunt u de overeenkomst opzeggen binnen 3 maanden nadat u van deze wijzigingen op de hoogte bent gebracht.

Stel dat uw huis en inboedel op een bepaald moment een gevoelig of aanhoudend lager risico met zich meebrengen en dat u uw verzekeringsinstelling hiervan op de hoogte brengt. In de daaropvolgende maand raakt u het onderling niet eens over de nieuwe premie. In dat geval kunt u het contract eveneens terecht opzeggen.

Bij een geschil met uw verzekeringsinstelling (na een schadeaangifte) kunt u tot uiterlijk 1 maand na de betaling of weigering van betaling van de schade, het contract opzeggen.
Als u overstapt naar een andere verzekeringsmaatschappij is het uiteraard voor u het makkelijkst als uw nieuwe verzekeraar de administratieve rompslomp voor zijn rekening neemt. Gelukkig is dat doorgaans ook het geval.  

Kosten

Als u op de juiste manier en binnen de juiste termijn uw verzekeringscontract opzegt, zijn er geen kosten verbonden aan de overstap naar een andere verzekeraar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>