The Latest

Prijssamenstelling van een woningverzekering

On September 5, 2011, in WoningVerzekering gids – Betalen en besparen, by admin
0

Bij onderverzekering geldt dat de waarde op uw verzekeringscontract niet overeenstemt met de werkelijke waarde van uw woning (de evenredigheidsregel). Met als gevolg dat de geleden schade niet volledig vergoed wordt door de woningverzekering. Dat kan zware financiële implicaties hebben. Minstens even belangrijk is echter dat u niet oververzekerd bent, want in dat geval betaalt [...]

Lees verder »

Woningverzekering: Afstand van verhaal

On September 5, 2011, in WoningVerzekering gids - Wat u moet weten?, by admin
0

Een bijzondere situatie vormt afstand van verhaal tegen de huurder. Het wil zeggen dat bij een eventueel schadegeval waarvoor de huurder verantwoordelijk is, de verhuurder de schade niet op hem zal verhalen. De huurder is dus niet verplicht een brand- of woningverzekering af te sluiten. Afstand van verhaal gebeurt vooral wanneer beide partijen gemeenschappelijke belangen [...]

Lees verder »

Uitsluitingen woningverzekering

On September 5, 2011, in WoningVerzekering gids - Wat u moet weten?, by admin
0

Iedere verzekeringsmaatschappij heeft haar eigen beperkingen en uitsluitingen vastgelegd. Als u geconfronteerd wordt met een schadegeval is het dus belangrijk dat u weet wat uw woningverzekering waarborgt en wat niét. Vooral dat laatste bespaart u de nodige onzekerheid, teleurstellingen en nutteloze discussies in geval van schade. Allerisicopolissen verzekeren u – zoals de naam reeds duidelijk [...]

Lees verder »

Dekkingen woningverzekering

On September 5, 2011, in WoningVerzekering gids - Wat u moet weten?, by admin
0

Dekkingen U kunt kiezen voor een basismodule of voor een meer uitgebreide verzekering waarbij bijvoorbeeld de woningverzekering en een familiale verzekering of verzekering rechtsbijstand gebundeld worden. Met de basisverzekering kunt u al enigszins gerust zijn: u bent voorbereid op de meest zorgwekkende situaties. Sinds 1 maart 2006 is elke brandverzekering bovendien wettelijk verplicht dekking te [...]

Lees verder »

Verschillende types woningverzekering

On September 5, 2011, in WoningVerzekering gids - Wat u moet weten?, by admin
0

In de volksmond heeft men het doorgaans nog steeds over ‘de brandverzekering’ hoewel deze verzekering onderhand veel meer dan louter brandschade dekt. Ook stormschade, glasbreuk, waterschade, elektrische schade enzovoort vallen onder deze polis. Niet verwonderlijk dus dat de meeste verzekeraars de term ‘woningverzekering’ hanteren. Grosso modo kan men de verschillende types woningverzekering opsplitsen volgens: Eigenaar [...]

Lees verder »

Waarom een woningverzekering?

On September 5, 2011, in WoningVerzekering gids - Wat u moet weten?, by admin
0

Het kan iedereen overkomen. Ook u. Een goede woningverzekering kan uw bezittingen niet terugbrengen en evenmin de morele schade vergoeden. Maar zij kan wel het verschil maken tussen een financiële lijdensweg en een vlotte schadeloosstelling. Een vlotte en snelle uitkering van de schadevergoeding na een schadegeval helpt u om uw leven weer op de rit [...]

Lees verder »

Wat is een woningverzekering?

On September 5, 2011, in WoningVerzekering gids - Wat u moet weten?, by admin
0

Uw woning en persoonlijke bezittingen vormen het fundament van uw leven. Er zijn echter tal van omstandigheden die dat fundament aan het wankelen kunnen brengen, zelfs kunnen slopen. De woningverzekering stelt u in staat om de gevolgen van de schade aan uw woning en de inhoud ervan, op te vangen. Hoewel de dekking tegen brand [...]

Lees verder »

Autoverzekering simulatie

On September 1, 2011, in AutoVerzekering gids - Hoe kiezen?, by admin
0

Indien u met het idee loopt om uw autoverzekering op te zeggen is het nochtans verstandig om vooraleerst te bepalen waar u een nieuwe verzekering wilt afsluiten. Aangezien de BA autoverzekering in België verplicht is, is het belangrijk om een goede afweging te maken. Dit is mogelijk met een autoverzekering simulatie. Tegenwoordig zijn er tal [...]

Lees verder »

Autoverzekering opzeggen en overstappen

On September 1, 2011, in AutoVerzekering gids - Hoe kiezen?, by admin
0

U wilt uw autoverzekering opzeggen en overstappen naar een andere maatschappij? Bereken dan eerst uw voordeel, zodat u er zeker van bent dat u de meest voordelige autoverzekering kiest. Formaliteiten Zowel u als de verzekeringsinstelling kunnen de overeenkomst minstens 3 maanden voor de vervaldag opzeggen. De opzegging moet echter ‘betekend’ worden. Dit wil zeggen dat [...]

Lees verder »

Afsluiten en wijzigen van een autoverzekering

On September 1, 2011, in AutoVerzekering gids - Hoe kiezen?, by admin
0

Uw contract loopt gedurende één jaar. Het wordt op de jaarlijkse vervaldag stilzwijgend verlengd voor opnieuw een jaar, behalve als een van de partijen het contract minstens drie maanden voor de vervaldag van de lopende verzekeringsperiode heeft opgezegd. Als u in de loop van de verzekeringsperiode uw contract wilt aanvullen met een bijkomende waarborg, geldt [...]

Lees verder »