The Latest

Er zijn waarschijnlijk geen twee verzekeringsinstellingen die dezelfde regels en dezelfde premies hanteren. Het loont dus zeer zeker de moeite de respectieve premies met elkaar te vergelijken.

Over het algemeen echter hangen de premies voor de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en omnium vooral af van enkele vaststaande criteria.

De premiesamenstelling van een autoverzekering wordt met name door deze vier criteria bepaald: leeftijd van de bestuurder, zijn plaats op de bonus-malusschaal, zijn woonplaats en zijn voertuig.

 1. Woonplaats:

als u in een landelijke gemeente woont, betaalt u een lagere premie dan wanneer u in een drukke stad woont. Het risico dat u in het hectische stadsverkeer loopt is immers veel groter dan op rustige landelijke wegen.

 1. Leeftijd/aantal jaren rijervaring:

het scheelt uiteraard in de premiesamenstelling van een autoverzekering of u een beginnend chauffeur bent of kunt bogen op jarenlange rijervaring. Eén 18-jarige op de drie veroorzaakt tijdens het eerste jaar achter het stuur een verkeersongeval. Doorgaans worden bestuurders ouder dan 35 jaar, beschouwd als ‘goede risico’s’. Dat vertaalt zich uiteraard in een lagere premie. 61- tot 70-jarigen veroorzaken het minst een ongeval. Zij leggen namelijk minder kilometers af en vermijden spitsuren.
Vrouwen zijn betere chauffeurs. Of althans, zij veroorzaken minder ongevallen. Voorheen leidde dit tot lagere verzekeringspremies voor vrouwelijke bestuurders. Sinds 2008 mag er echter in de premie geen onderscheid meer zijn volgens het geslacht van de verzekerde. Mannen en vrouwen met hetzelfde profiel betalen voortaan evenveel. Sindsdien wegen het vermogen en de waarde van de auto zwaarder door dan voordien.

 1. Voertuig (type & waarde)

zijn met name van belang voor de premiehoogte:

 • Het aantal gereden kilometers;
 • de staat en het onderhoud van motor, koetswerk en interieur (dit meestal in het geval van waardebepaling door expert voor luxewagen);
 • prijs op de tweedehandsmarkt van het type en merk van uw wagen;
 • cataloguswaarde van de wagen en bijhorende opties.

Daarnaast spelen leeftijd van uw voertuig, PK, vermogen, brandstof, type voertuig,… een belangrijke rol bij het bepalen van uw premie. De leeftijd van uw wagen bepaalt bijvoorbeeld of het raadzaam is een omnium te nemen. Voor wagens ouder dan 5 jaar, wordt dit doorgaans niet aangeraden. Bij sommige maatschappijen kunt u zelfs geen omniumverzekering afsluiten voor een meer dan 5 jaar oude wagen. En vanzelfsprekend is ook het type voertuig waarmee u rijdt, van belang. Het maakt nogal verschil of u met een sportwagen dan wel een gezinswagen rijdt.

 

Ook de waarde van uw wagen is van belang. En dat niet alleen voor wat uw premie betreft maar ook in verband met de te betalen schadevergoeding.

Is uw auto splinternieuw, dan kunt u hem best verzekeren in aangenomen waarde of nieuwwaarde. Bij aangenomen waarde vertrekt de verzekeraar van de factuurwaarde bij de aankoop. Bij nieuwwaarde gaat men uit van de cataloguswaarde op de dag van het ongeval. Doorgaans gaat men uit van de waarde (inclusief geleverde toebehoren zoals autoradio, navigatiesysteem en dergelijke, exclusief btw) op de datum van de eerste inschrijving. Hoe hoger de contractuele vergoeding, hoe hoger ook de premie die u betaalt! Voor tweedehandse auto’s wordt doorgaans de aankoopwaarde gehanteerd. Soms wordt de reële waarde geschat door een expert; dat gebeurt wel vaker bij auto’s die ouder dan 5 jaar zijn. In tegenstelling tot de aangenomen en nieuwwaarde, kent de functionele waarde geen lineaire afschrijving.

 1. Bonus-Malus:

De vierde bepalende factor bij het vaststellen van de premie is de bonus-malusgraad van de bestuurder. Sinds 1 januari 2004 behoort het uniforme bonus-malussysteem tot het verleden. Verzekeringsmaatschappijen kunnen sindsdien zelf hun premies bepalen. Dat doen ze aan de hand van uw aantal schadegevallen en de zwaarte ervan. Uw positie op de bonus-malusschaal van uw verzekeraar geeft in feite uw schadeverleden weer. Bent u een brokkenmaker, dan zult u hoog op de schaal te vinden zijn. Bent u daarentegen een goede chauffeur zonder schadegevallen, dan krijgt u een lagere bonus-malusgraad en betaalt u minder.
Vanaf graad 0 tot 2 betaalt u de laagste premie. Ongeacht het aantal jaren zonder schadegeval of het aantal schadegevallen, kunt u nooit onder graad 0 dalen of boven graad 22 stijgen. De geobserveerde verzekeringsperiode beslaat 1 jaar. Rijdt u gedurende 1 jaar schadevrij, dan daalt uw bonus-malus met 1 graad. Uw graad stijgt echter met 5 punten per schadegeval waarvoor u verantwoordelijk bent gedurende de observatieperiode. De meeste verzekeraars hanteren graad 11 als startgraad. Gebruikt u uw wagen professioneel, dan start u doorgaans met graad 14+

Bij een volledige omniumverzekering (eigenschadeverzekering) wordt uw premie bovendien beïnvloed door de:

 • Vrijstelling: Dit kan een vast bedrag of een percentage van de verzekerde waarde zijn. Hoe groter de vrijstelling, hoe groter de premiekorting. In bepaalde situaties kan de vrijstelling vervallen (bijvoorbeeld wanneer u de wagen bij een door de verzekeraar erkende garage laat herstellen).
 • Afschrijvingsformule: Mettertijd vermindert uiteraard de waarde van uw voertuig. Er zijn verschillende afschrijvingsformules:
  • de eerste 24 maanden schrijft u niet af en daarna doet u dat aan een bepaald percentage per maand;
  • u schrijft af vanaf maand 1;
  • u schrijft af gedurende een bepaalde periode: bijvoorbeeld vanaf de 7e tot en met de 60e maand enz.

De premiesamenstelling lijkt soms een onontwarbaar kluwen. Omdat verzekeraars bovendien geen gestandaardiseerde premie hanteren, is het geen sinecure om de verschillende polissen met elkaar te vergelijken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>