The Latest

U hoopt het nooit mee te maken… Toch kan in een mum van tijd uw leven op zijn kop worden gezet en wankelen uw zekerheden. Bij brand, inbraak of een andere calamiteit, hebt u er alle baat bij dat de schade zo snel mogelijk vergoed wordt door uw woningverzekering. Het leven gaat immers door. n die moeilijke situatie is het prettig als u kunt rekenen op de persoonlijke en correcte dienstverlening van uw verzekeraar. Het geeft steun te weten dat u 24u op 24 en 7 dagen op 7 op hem of haar aan kunt. ‘Stand-by zijn’ kan betekenen dat uw verzekeraar zorgt voor eerste hulp en bijstand, maatregelen neemt om het gebouw en de inboedel te redden, een vakman stuurt, de woning laat bewaken, alternatieve huisvesting voor u en uw gezin zoekt, voorziet in een vervangwagen, gezinshulp en dergelijke. Elke verzekeringsmaatschappij interpreteert deze bijstand op haar eigen manier.

Bij de afhandeling van een schadegeval gaat men echter op dezelfde manier te werk: 
  • U dient BINNEN 8 DAGEN een schadeclaim in te dienen bij uw verzekeringsinstelling. (TIP: hoe sneller u de schade meldt aan uw verzekeraar, hoe sneller die kan overgaan tot de schadeloosstelling. Bovendien voorkomt u met een snelle actie dat eventueel bewijsmateriaal verloren gaat.)

  • Volgende stap is doorgaans dat u een SCHADEBESTEK indient. Afhankelijk van het bedrag dat u in uw bestek hebt opgegeven, zal uw verzekeraar vervolgens al dan niet een expert of inspecteur aanstellen om de omvang van de schade te schatten. Gaat u niet akkoord met het geschatte bedrag, dan kunt u een tegenexpert aanstellen. Hebt u bij uw woningverzekering ook een rechtsbijstandswaarborg aangegaan, dan gebeurt deze tegenexpertise op kosten van uw verzekeraar.

  • Als verzekeraar en verzekerde het eens zijn over het geschatte schadebedrag, moet uw verzekeraar BINNEN 30 DAGEN na dat akkoord overgaan tot de betaling. Als verzekeringnemer krijgt u dan het geschatte bedrag uitgekeerd minus de vrijstelling en eventueel met toepassing van de evenredigheidsregel (onderverzekering) en vooropgestelde limieten.

  • Bereikt u onderling geen akkoord, dan moet in elk geval het gedeelte waarover geen discussie bestaat binnen diezelfde termijn worden overgemaakt. Voor het restantbedrag wordt dan een expert aangesteld. Die moet binnen 90 dagen zijn onderzoek afronden; daarna heeft de verzekeraar nog eens 30 dagen de tijd om u het bedrag uit te keren. Met de verzekering Rechtsbijstand kunt u indien nodig het geschil via gerechtelijke weg laten beslissen. Zelfs als de gedaagde uw eigen verzekeraar is…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>