The Latest

Factoren die voor een verzekeringsmaatschappij reden kunnen zijn tot uitsluiting van autoverzekering zijn onder meer:

 • Rijden zonder geldig rijbewijs of zonder te voldoen aan de wettelijke voorschriften en verplichtingen
 • Schade veroorzaakt door een voertuig waarvan de intrinsieke eigenschappen drastisch veranderd zijn;
 • Schade door een opzettelijke fout van de verzekerde;
 • Schade door een zware fout van de verzekerde vanaf een bepaalde leeftijd. De leeftijdsgrens die hierbij gehanteerd wordt, varieert per verzekeraar. Wordt beschouwd als een zware fout: rijden onder invloed van alcohol, drugs of verdovende middelen die niet door een dokter zijn voorgeschreven
 • Schade tijdens professionele verplaatsingen: (maar ook hier gelden uitzonderingen. Stel dat een dokter op weg is naar het ziekenhuis. Onderweg rijdt hij iemand aan en het slachtoffer loopt daarbij lichamelijke schade op. De BA zal in dit geval wél tussenbeide komen, ook al werd de schade veroorzaakt bij een ‘professionele’ verplaatsing);
 • Een ongeval veroorzaakt door slijk op de weg of slijk tussen de wielen van uw wagen (hierbij is de vraag of de weg ‘slijkvrij’ kon worden gemaakt;
 • Schade als een gevolg van herhaalde overtredingen van de rust- en rijtijden; schade door oververmoeidheid van de bestuurder;
 • Schade ontstaan door bijvoorbeeld overladen van het voertuig of bij het laden en lossen van de lading;
 • Schade als een gevolg van slijtage, mechanische fouten, gebrekkig onderhoud, verkeerde brandstof;
 • Schade als gevolg van nucleaire risico’s;
 • Schade als gevolg van oorlog, burgerlijke of politieke onlusten;
 • Genotsderving of waardeverlies;
 • Schadegevallen buiten Europa en buiten landen grenzend aan de Middellandse zee;
 • Het vergemakkkelijken van diefstal door de wagen onbeheerd op een publiek toegankelijke plaats achter te laten: niet-afgesloten auto, niet in werking gesteld antidiefstalsysteem, de sleutels nog in het contact enz.
 • Schade aan of diefstal van goederen die in uw wagen liggen: boodschappen, bagage, fototoestel, laptops, gsm’s, dvd’s enzovoort;
 • Diefstal gepleegd door uw bedienden of door familie;
 • Schade tijdens snelheidswedstrijden of behendigheidsritten;
 • Schade veroorzaakt bij opeising van voertuigen door de overheid: bijvoorbeeld wanneer de overheid een aantal vrachtwagens vordert om de draagkracht van een nieuwe  brug te testen;
 • Schade veroorzaakt door het feit dat het voertuig technisch niet in orde is of door de technische controle afgekeurd is. De verplaatsing van en naar de technische controle en de hersteller is echter wel verzekerd.

Deze uitsluitingen gelden hetzij voor de Burgerlijke Aansprakelijkheid hetzij voor de Omniumverzekering. Elke verzekeringsmaatschappij hanteert haar eigen schadepolitiek.

Als minstens drie opeenvolgende verzekeringsmaatschappijen weigeren u te verzekeren, of als zij dat alleen willen doen tegen een zeer hoge premie of franchise, dan kunt u nog altijd contact opnemen met het tariferingsfonds. Dit bureau heeft als opdracht een verzekeringspremie en de verzekeringsvoorwaarden vast te stellen en een verzekeraar aan te duiden voor het beheren van dit risico.

Redenen waarom een verzekeraar kan weigeren u als verzekerde op te nemen zijn bijvoorbeeld:

 • te veel schadegevallen door eigen fout;
 • niet-betaling van de premie;
 • fraude;
 • jonge bestuurder met een slechte schadestatestiek;
 • enz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>