FAQ – Autoverzekering: wat te doen bij diefstal of een ongeval?

Autoverzekering: wat te doen bij een ongeval?

Autoverzekering : Wat moet je doen bij diefstal van je wagen?

Indien u de waarborg "diefstal" in de polis van uw autoverzekering hebt, bent u gedekt voor deze "poging tot diefstal" en de schade die eraan verbonden is. U dient dus wel aan te tonen dat het om een poging tot diefstal ging (schade aan de directie van het voertuig, alarm defect gemaakt…,?). U dient zich te wenden tot de Politie en de verklaring binnen de 24 uur op te sturen met een aangetekend schrijven.

Autoverzekering : hoe verloopt de procedure voor de schadeloosstelling bij diefstal ?

Drie gevallen kunnen zich voordoen :

Uw auto is teruggevonden binnen de maand na de diefstal : de auto zal u terug bezorgd worden en de verzekeraar zal u vergoeden voor de schade die u hebt geleden aan de auto en u moet herstellen. Ook de kosten om de auto te recupereren worden door de verzekeraar gedragen. De verzekeraar zal daarvoor de nodige bewijsstukken vragen (facturen,…) en zal eventueel een vrijstelling aftrekken van dit bedrag als die in uw autoverzekeringis opgenomen.

Uw auto wordt niet teruggevonden binnen de maand : de verzekeraar zal dan overgaan tot een vergoeding van de auto.

Uw auto wordt tereuggevonden terwijl u reeds bent vergoed geweest : u hebt dan de keuze ; ofwel stort u de gekregen vergoeding terug en recupereert u uw auto, ofwel kiest u ervoor de vergoeding te behouden en dan wordt de verzekeraar eigenaar van de auto.

Autoverzekering : wat te doen bij een poging tot diefstal van de wagen?

Indien u de waarborg "diefstal" in uw polis hebt, bent u gedekt voor deze "poging tot diefstal" en de schade die eraan verbonden is. U dient dus wel aan te tonen dat het om een poging tot diefstal ging (schade aan de directie van het voertuig, alarm defect gemaakt…,?). U dient zich te wenden tot de Politie en de verklaring binnen de 24 uur op te sturen met een aangetekend schrijven.

Autoverzekering : wat te doen als er accessoires worden gestolen of voorwerpen uit het voertuig?

Lees aandachtig de algemene en bijzondere voorwaarden van uw autoverzekering.

Inderdaad, er kunnen zich drie gevallen voordoen :

De banden : ga na of uw autoverzekering een speciefieke waarborg bevat – diefstal van banden wordt regelmatig uitgesloten in de polis,

De voorwerpen in de wagen (een koffer, in het handschoenkastje) : ga na of dit in uw polis is inbegrepen – er zijn een aantal gevallen waarbij de schadevergoeding beperkt is en soms ook een franchise wordt afgetrokken…. Indien u regelmatig voorwerpen meeneemt die diefstal-gevoelig zijn, kijk je best bij de onderschrijving de voorwaarden na van uw autoverzekering of er sprake is van een specifieke behandeling in dit geval,

De autoradio en facultatieve accessoires : in het algemeen zijn deze voorwerpen niet voldoende verzekerd in de polissen door de verzekeraars. Ga na in de polis bij onderschrijving of dit is voorzien met een minimum aan waarborgen.

Sommige maatschappijen zullen wel een dekking verlenen indien deze accessoirs origineel op de moto aanwezig waren en onder bepaalde voorwerpen. Indien u gedekt bent, doe dan aangifte aan de verzekeraar volgens dezelfde procedure als de diefstal van uw moto.

Autoverzekering : wat moet je doen als je een ongeval hebt in België ?

Indien personen gewond werden tijdens het ongeval, moet je de politie verwittigen. Dit is verplicht. Bij het invullen van de verklaring, geef ook aan dat er personen gewond waren en er dus lichamelijke schade is. In alle gevallen dient de verklaring ingevuld te worden en aan uw verzekeraar te worden overgemaakt binnen de 8 dagen volgend op de datum van het ongeval. Om de verklaring in te vullen, lees ook de vraag "hoe een verklaring invullen ?"

Autoverzekering : hoe een aangifte formulier invullen als je een schadegeval hebt?

Deze verklaring heeft rechtswaarde als ze door beide partijen is ingevuld en getekend. Het is dus belangrijk om er voldoende aandacht aan te besteden en niet te tekenen als u niet akkoord bent met de inhoud. 6 regels pas je best toe :

Vul dit document in op de plaats van het ongeval.

Antwoord op alle vragen.

Geef het aantal ingevulde vakken aan voor elke bestuurder.

Wijzig niets meer aan de verklaring eens dat de bladen van de verklaring gescheiden zijn. Indien je toch zaken wenst aan te passen, zorg er dan voor dat de andere partij identiek hetzelfde doet.

Teken de verklaring samen met de andere bestuurder op de plaats van het ongeval.

In geval van onenigheid met de andere bestuurder, vergeet niet dit aan te geven in het document ; je kan er later niet meer op terug komen.

Autoverzekering : wat te doen bij ongeval in het buitenland?

U bent slachtoffer van een ongeval in het buitenland. In het algemeen, zal de lokale wetgeving van toepassing zijn om de verantwoordelijkheden en de schade vast te stellen. Indien er geen buitenlander bij het ongeval betrokken was, zal daarentegen de belgische wetgeving van toepassing zijn. U moet het ongeval binnen de 8 dagen aan uw verzekeraar aangeven (behoudens onmogelijkheid), op schadeformulier dat u ter beschikking werd gesteld.Dit stuurt u best op per aangetekend schrijven, met inbegrip van de melding van de plaats, de dag, en de omstandigheden, en eventuele getuigen.

Een lijst van landen die een centraal bureau hebben om de afhandeling van het ongeval te versnellen kan je vinden op je groene kaart Twijfel niet om eventueel aan uw verzekeraar te vragen of uw contract autoverzekering ook van toepassing is in de landen die u wenst te bezoeken. Indien u een optie "bijstandsverzekering" hebt onderschreven in uw autoverzekering, telefoneer hen onmiddellijk om samen een plan op te zetten.

Hou zeker alle betalingsbewijzen bij : fakturen van reparatie, medische certificaten, medische uitgaven… In sommige gevallen is er een beperking van de aansprakelijkheid : dit wil zeggen dat de vergoeding bij ongeval aan het slachtoffer wordt beperkt door lokale wettelijke regels.

De procedures voor het indienen van klachten kunnen land per land verschillend zijn, evenals de periodes waarbinnen die klachten moeten gebeuren. U doet er dus goed aan dit af te stemmen met uw verzekeraar.

Autoverzekering : schatting van de waarde van de wagen

De waarde van een wagen hangt van vele elementen af! Bijvoorbeeld kunnen we denken aan de leeftijd van het voertuig, de afgelegde kilometers, de historiek van de wagen (nieuw, tweedehands…), de opties, de herstellingen… Deze criteria laten toe tot een "objectieve" waarde van de wagen te komen. Daarnaast zijn er ook subjetieve criteria die van de waarde uiteindelijk een prijs zullen vorman voor het voertuig.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>