FAQ – Autoverzekering: wat u moet weten

Autoverzekering: wat u moet weten

Autoverzekering : is deze verzekering verplicht ?

De wet verplicht de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor elke bestuurder van een moto of auto.
Deze autoverzekering waarborgt de schadevergoeding van materiële of lichamelijke aard die door de bestuurder of de passagiers van de moto werden veroorzaakt naar aanleiding van een ongeval.
Een polis autoverzekering kan tot deze waarborg burgerlijke aansprakelijkheid beperkt blijven, of kan tevens met andere waarborgen uitgebreid worden.

Autoverzekering : wat is een verzekering "burgerlijke aansprakelijkheid"?

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid garandeert de vergoeding van lichamelijke en materiële schade die aan derden is toegebracht naar aanleiding van een ongeval waarvoor u aansprakelijk bent. Deze verzekering is verplicht ; ze zorgt ervoor dat slachtoffers in het verkeer steeds beroep kunnen doen op een vergoeding van de schade die door hen wordt geleden. De burgerlijke aansprakelijkheid zal dus altijd deel uit maken van uw autoverzekering.

Autoverzekering : wat is het verschil tussen een polis "burgerlijke aansprakelijkheid" en een verzekering "alle risico's" ?

Elke bestuurder moet minimum verzekerd zijn voor lichamelijke en materiële schade toegebracht aan derden door een ongeval. Deze verplichte verzekering is de "burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering".

De verzekering "omnium" of "alle risico's" zal meer waarborgen aanbieden, nl ook de schade aan het eigen voertuig zal worden vergoed ongeacht wie de aansprakelijke is van het schadegeval (uitgezonderd in gevallen van bvb rijden onder invloed), en zelfs indien de aansprakelijke van de schade niet kan worden gevonden (bijvoorbeeld bij vandalisme).

De waarborgen omnium of alle risico's in uw autoverzekering laten dus toe u beter te vergoeden bij schade dan de dekking burgerlijke aansprakelijkheid alleen.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>