The Latest

In de volksmond heeft men het doorgaans nog steeds over ‘de brandverzekering’ hoewel deze verzekering onderhand veel meer dan louter brandschade dekt. Ook stormschade, glasbreuk, waterschade, elektrische schade enzovoort vallen onder deze polis. Niet verwonderlijk dus dat de meeste verzekeraars de term ‘woningverzekering’ hanteren.

Grosso modo kan men de verschillende types woningverzekering opsplitsen volgens:

Eigenaar versus huurder:

als eigenaar moet u de woning voor haar nieuwwaarde verzekeren d.w.z. voor een bedrag dat vereist is om de woning te kunnen heropbouwen, met inbegrip van het ereloon van de architect en de btw. Als huurder doet u er goed aan een woningverzekering te nemen gezien u het huurpand op het einde van het contract moet teruggeven in de staat waarin u het hebt gekregen (de werkelijke waarde).

Eenvoudige versus speciale risico's:

ook al is de brandverzekering niet wettelijk verplicht – met uitzondering van bepaalde contractuele gevallen zoals de huurovereenkomst – ze is wel degelijk legaal geregeld. Enkele van de verzekerde risico’s zijn namelijk wettelijk verplicht.  Zo moet elke brand- of woningverzekering van een eenvoudig risico een minimumdekking bieden tegen brand, ontploffing, elektrocutie van dieren, blikseminslag, neerstortende vliegtuigen, storm en hagel. De overheid heeft deze maatregel genomen ter bescherming van de consument. Speciaal risico is dan weer elk risico dat geen eenvoudig risico is.

Verzekering alle risico's versus opgesomde risico's:

met alle risico’s bent u verzekerd tegen om het even wat er gebeurt behalve wat expliciet uitgesloten wordt. Het is dan aan de verzekeraar om te bewijzen dat een risico in de polis uitgesloten is. Gaat het daarentegen om een verzekering Opgesomde risico’s, dan wordt enkel de schade die veroorzaakt wordt door een of meer van de opgesomde risico’s, vergoed. Het is in dat geval aan de verzekerde om te bewijzen dat de ontstane schade voortvloeit uit een gedekt risico.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>