The Latest

Hoewel sommige verzekeraars uitpakken met de garantie van een integrale schadeloosstelling, geldt bijna voor elke woningverzekering een contractuele vrijstelling of franchise. Dit is het bedrag dat conform de algemene voorwaarden, ten laste van de verzekerde komt. Deze vrijstelling is gekoppeld aan de index van de constructrieprijzen (ABEX).

Sommige verzekeraars springen soepel om met deze franchise. Zo is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om een persoonlijke joker van € 200 in te zetten. Voorwaarde is wel dat de woning minstens 2 jaar zonder schadegeval bij de maatschappij is verzekerd. Heeft de verzekerde nadien een schadegeval van minimaal € 1500, dan kan hij de joker gebruiken zodat hij bijna de volledige franchise recupereert.

Anderzijds kunt u ook opteren voor een polis met Engelse vrijstelling. Als de schadevergoeding hoger ligt dan de franchise krijgt u in dat geval alles uitbetaald, inclusief de franchise.
Meer concrete informatie over wat, wanneer, bij welke verzekeraar geldt, vindt u op vergelijkende sites.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>