The Latest

Veel verzekeraars pakken uit met de garantie van een integrale schadeloosstelling bij een full omnium. Vrijstellingen bij autoverzekering betekenen dat u geen vrijstelling of franchise hoeft te betalen. Daaraan zijn echter soms bepaalde voorwaarden gekoppeld.

Zo moet u uw voertuig na een ongeval laten herstellen bij een door de verzekeraar erkende hersteller. Of moet u om van de waarborg ‘diefstal’ te kunnen genieten, een erkend antidiefstalsysteem in uw wagen laten installeren. Bovendien is deze integrale schadeloosstelling vaak ‘verpakt’ in een hogere premie.

Hanteert uw verzekeringsinstelling wél een franchise, dan zal dat doorgaans 2 à 3% van het verzekerde bedrag zijn. Het kan echter ook om een vast bepaald bedrag gaan.

Hoe hoger de vrijstelling, hoe lager uw premie uiteraard. Wilt u een lage verzekeringspremie? Kies dan voor een franchise van 5 of 10% bijvoorbeeld. U bepaalt zelf of u absolute zekerheid wilt (met 0 euro franchise) of bereid bent om een klein deel van de herstellingskosten zelf te betalen (met een premiekorting als resultaat).

Bij motorvoertuigen (uitgezonderd bromfietsen) loopt de franchise op tot 10% van de verzekerde waarde (cataloguswaarde bij eerste inverkeersstelling, inclusief opties en accessoires).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>