The Latest

Uw woning en persoonlijke bezittingen vormen het fundament van uw leven. Er zijn echter tal van omstandigheden die dat fundament aan het wankelen kunnen brengen, zelfs kunnen slopen. De woningverzekering stelt u in staat om de gevolgen van de schade aan uw woning en de inhoud ervan, op te vangen. Hoewel de dekking tegen brand centraal blijft, biedt de woningverzekering ook dekking tegen schade ontstaan door waterschade, storm, vandalisme, natuurrampen enz.

Bovendien kunnen bepaalde gebeurtenissen ook anderen schade bezorgen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld; denk aan de schade bij uw buurman door het lek in uw waterleiding. Ook deze schade wordt gedekt door uw woningverzekering.

De woningverzekering is er bovendien niet alleen voor eigenaars. Bent u huurder, dan hebt u er ook alle belang bij om deze verzekering af te sluiten. Aan het eind van uw huurcontract moet u immers de woning teruggeven in de staat waarin u die hebt gekregen. Hebt u in tussentijd een schadegeval gehad, dan helpt een woningverzekering om alles in de vroegere staat terug te brengen. De meeste huurcontracten verplichten trouwens de huurder tot het afsluiten van een woningverzekering.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>