The Latest

U hoopt het niet mee te maken… Toch kan in een mum van tijd uw leven op zijn kop worden gezet; een ongeval is snel gebeurd. Het is een cliché en daarom ook des te waar. In die moeilijke situatie is het prettig als u kunt rekenen op de persoonlijke en correcte dienstverlening van uw verzekeraar.

Het geeft steun te weten dat u 24u op 24 en 7 dagen op 7 op hem of haar aan kunt. ‘Stand-by zijn’ kan betekenen dat uw verzekeraar zorgt voor eerste hulp en bijstand en de nodige maatregelen neemt.

Wat te doen bij een ongeval?

  1. Probeer vooral kalm te blijven. Als er gewonden zijjn, moet u uiteraard meteen het nummer 100 of 112 bellen. Ontruim ook zo snel mogelijk de rijweg; markeer op de grond de positie van de voertuigen. Noteer ook de nummerplaat van de tegenpartij (vluchtmisdrijf).
  2. Vul altijd het Europees Schadeformulier (Europees aanrijdingsformulier) in en bezorg het nog diezelfde dag aan uw verzekeringsinstelling. (Tip: hoe sneller u de schade meldt aan uw verzekeraar, hoe sneller die kan overgaan tot de schadeloosstelling). Bel indien nodig uw verzekeraar voor bijstand.
  3. Volgende stap is doorgaans dat een schade-expert zal uitmaken of het voertuig nog hersteld kan worden of als ‘totaal verloren’ moet worden beschouwd. Dat gebeurt meestal binnen 48 uur. Als uw wagen nog hersteld kan worden, betaalt uw maatschappij de herstellingskosten zoals die door de expert zijn ingeschat (inclusief btw). Als het voertuig ‘total loss’ is, betaalt uw verzekeraar de verzekerde of aangenomen waarde al naargelang waarvoor u gekozen hebt bij het afsluiten van de verzekering.
  4. Bij ‘total loss’ is er nog een onderscheid tussen een technisch of een economisch totaal verlies. Bij technisch totaal verlies is de auto zodanig beschadigd dat zelfs na herstelling van het voertuig, de veiligheid niet meer gegarandeerd is.
  5. Bij een economisch totaal verlies bedragen de herstellingskosten meer dan 2/3 van de waarde van het voertuig net vóór het ongeval of zijn de herstellingskosten groter dan de waarde van het voertuig net vóór het ongeval (ingeval u uw wagen verzekerd hebt in werkelijke waarde). Er is uiteraard ook sprake van een totaal verlies zijn als na 30 dagen de gestolen wagen of de verzekerde goederen niet zijn teruggevonden.
  6. Gemiddeld wordt het dossier binnen 7 dagen na ontvangst van de aangifte geregeld. Gaat u niet akkoord met het geschatte bedrag, dan kunt u een tegenexpert aanstellen. Hebt u bij uw autoverzekering ook een rechtsbijstandswaarborg aangegaan, dan gebeurt deze tegenexpertise op kosten van uw verzekeraar. Met de verzekering Rechtsbijstand kunt u indien nodig het geschil via gerechtelijke weg laten beslissen. Zelfs als de gedaagde uw eigen verzekeraar is…

Als beide partijen het eens zijn, kan er snel worden overgegaan tot de respectieve schadevergoeding. In dat geval maakt men vaak gebruik van de RDR-regeling (directe regeling). Het betekent dat uw eigen verzekeraar zorgt voor de gehele schadeafhandeling, van de aangifte tot en met de uitbetaling. Uw verzekeraar gaat dus zelf over tot uw schadeloosstelling zonder eerst een beroep te doen op tussenkomst van de verzekeraar van de tegenpartij. Voorwaarde is wel dat de aanrijding in België is gebeurd, dat het aanrijdingsformulier correct is ingevuld en door beide partijen is ondertekend. Bij ongevallen in het buitenland, geldt deze RDR-regeling niet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>