The Latest

Een bijzondere situatie vormt afstand van verhaal tegen de huurder. Het wil zeggen dat bij een eventueel schadegeval waarvoor de huurder verantwoordelijk is, de verhuurder de schade niet op hem zal verhalen. De huurder is dus niet verplicht een brand- of woningverzekering af te sluiten.

Afstand van verhaal gebeurt vooral wanneer beide partijen gemeenschappelijke belangen hebben, bijvoorbeeld als de huurder een familielid, vriend, bedrijf… van de eigenaar is. Afstand van verhaal moet expliciet in het huurcontract worden vermeld en schriftelijk worden bevestigd door de verzekeringsinstelling van de verhuurder. Afstand van verhaal zorgt voor een bijkomende premie die de verhuurder doorgaans de huurder zal aanrekenen. Sommige verzekeraars doen dit echter gratis ingeval de huurder en verhuurder nauw verwant zijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>